Col·lectius Artistics en València sota el franquisme

Exhaurit

L’exposició pren com a arc cronològic les dates compreses entre 1964 i 1976 i fita el seu espai geogràfic a la ciutat de València en un moment històric d’especial ebullició creativa i combativa. És el període en el qual tant la producció teòrica com la pràctica artística realitzada en la ciutat experimenten una mutació sense precedents, i és el moment en el qual la projecció nacional i internacional dels seus creadors viu el seu màxim desenvolupament.